Më 17 maj 2023, në kuadër të aktiviteteve të Zyrës Konrad-Adenauer-Stiftung në Maqedoninë e Veriut, u organizua orë ndërfetare në praninë e dhjetë studentëve të Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup dhe dhjetë studentëve të Fakultetit Teologjik Ortodoks. St. Klementi i Ohrit”. Të pranishmëve fillimisht iu drejtua menaxheri i programit të Konrad-Adenauer-Stiftung në Maqedoninë e Veriut, z. Robert Janev, e më pas profesorët e fakulteteve teologjike prof. Dr. Asan Xhilo dhe Doc. Dr. Darko Anev të cilët iu referuan nevojës së dialogut ndërfetar, afrimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë të këtyre dy institucioneve të arsimit të lartë.

Studentët vizituan Katedralen e Arqipeshkvit “Sht. Kliment Ohridski” dhe Xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup. Profesorët Hassan Xhilo dhe Darko Danev i njohën studentët me simbolet themelore fetare, traditën dhe kuptimin e tyre në tempujt Islam dhe të Krishterë. Studentët patën mundësinë të bëjnë pyetje në fushën e lutjeve dhe liturgjisë në fenë Islame dhe atë të Krishterë.

Shoqërimi i studentëve nga të dy fakultetet vazhdoi në drekën e përbashkët të organizuar në restorantin “Stara Kuça” në Shkup, ku vazhduan të diskutojnë për përvojat e studentëve dhe profesorëve.