Shaban Sulejmani

Shaban Sulejmani

Dekan
Muaz Agushi

Muaz Agushi

Prodekan
Abdulxhemil Nesimi

Abdulxhemil Nesimi

Assoc.Prof.Dr.sc.

[email protected]

Shaban Sulejmani

Shaban Sulejmani

Assoc.Prof.Dr.sc.

[email protected]

Shinazi Memedi

Shinazi Memedi

Assoc.Prof.Dr.sc

[email protected]

Naser Ramadani

Naser Ramadani

Assoc.Prof.Dr.sc.

[email protected]

Faredin Ebibi

Faredin Ebibi

Assoc.Prof.Dr.sc.

[email protected]

Hasan Xhilo

Hasan Xhilo

Assoc.Prof.Dr.sc.

[email protected]

Jusuf Mustafai

Jusuf Mustafai

Assoc.Prof.Dr.sc.

[email protected]

Muhamed Mustafa

Muhamed Mustafa

Assoc.Prof.Dr.sc.

[email protected]

Ziber Lata

Ziber Lata

Ass.Prof.Dr.sc

[email protected]

Muaz Agushi

Muaz Agushi

Ass.Prof.Dr.sc.

[email protected]

Së Shpejti!

Lejla Zekiri
[email protected]

Nesip Demiri
[email protected]

 

Zekirija Metushi
[email protected]

 

Së Shpejti!

Your Content Goes Here
  VITI I
SEMESTRI I
  
KodiLëndët obligativeLigjërataUshtrimeECTS
SI04OShkenca e Kelamit226
SI01OKur’ani dhe Texhvidi I146
SI06OHistoria e së drejtës Islame226
SI05OFonetika e gjuhës arabe336
SI07OGjuhë angleze223
Lënda zgjedhore
SI01Z
Demokracija dhe të drejtat e njeriut223
SI02ZGjuhë shqipe223
VITI I
SEMESTRI II
SI11OKur’ani dhe Texhvidi II146
SI14OBazat e besimit Islam 226

Cikli parë

  • Programi studimor Shkencat Islame
  • Programi studimor Studime Islame

Cikli dytë

  • Programi studimor Studime të Avancuara Islame  
  • Programi studimor Metodika e mësimdhënies së arsimit fetar

           

Kodi

 VITI I SEMESTRI I
Lëndët obligative Ligjërata Ushtrime orë ECTS
SI01O Kur’ani dhe Texhvidi I 1 4 75 6
SI04O Shkenca e Kelamit 2 2 60 6
SI05O Fonetika e gjuhës arabe 3 3 90 6
SI06O Historia e së drejtës Islame 2 2 60 6
SI07O Gjuhë angleze 2 2 60 3
Gjithësej 10 13 345 27

Lënda zgjedhore

SI01Z

Demokracija dhe të drejtat e njeriut

2

2

60

3

SI02Z

Gjuhë shqipe

2

2

60

3

Gjithësej

2

2

60

3

 

Your Content Goes Here

Së Shpejti!