Kontakti

Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup

R2234, Kondovë 1060, Republika e Maqedonisë së Veriut