Loading...
Home2023-01-17T13:09:41+00:00

Lajme

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME NË PRISHTINË, SOT SHËNON 30-VJETORIN E THEMELIMIT

27 Dhjetor, 2022|

Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë, sot shënon 30-vjetorin e themelimit. Me ftesë të FSI - Prishtinë në shënimin e këtij jubileu mori pjesë edhe Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, prof. dr. Shaban Sulejmani, i cili duke i uruar për punën që bën FSI në përgatitjen e [...]

DEKANI I FAKULTETIT TË SHKENCAVE ISLAME PROF. DR. SHABAN SULEJMANI E PRITI NË KABINETIN E TIJ REKTORIN E UNIVERSITETIT KŰTAHYA DUMLUPINAR PROF. DR. KAZIM UYSAL

26 Dhjetor, 2022|

Sot, në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup, qëndroi delegacioni nga Universiteti Kűtahya Dumlupınar, të udhëhequr nga Rektori Prof. Dr. Kazim Uysal. Dekani i FSHI-së, Prof. Dr. Shaban Sulejmani i falënderoi mysafirët për vizitën që i kanë bërë FSHI-së dhe në pika të shkurtëra prezantoi rrugëtimin e Fakultetit tonë ndër [...]

KUVENDI STUDENTOR REALIZOI EKSKURSION KATËR DITOR NË BOSNJË – HERCEGOVINË ME VITET E TRETA.

25 Dhjetor, 2022|

Studentët gjatë këtyre ditëve vizituan qytetin e Sarajevës dhe Mostarit Gjithashtu në qytetin e Sarajevës studentët vizituan, Bash Çarshinë ku kaluan momente të bukura, dhe disa nga Xhamit më atraktive: 1. Gazi Husrev - Begova Xhamia 2. Havaxhe Durak Bashçarshiska 3.Sulltan Fatihova Xhamia Dhe Gazi Husrev - Begova Medrese, ku [...]

REISUL ULEMA DHE NJOFTIMI I STUDENTËVE RRETH BFI- së

19 Dhjetor, 2022|

Në koordinim me Dekanin e FSHI-Shkup Prof Dr Shaban Sulejmani e në iniciative të Kuvendit Studentore të FShI, organizuan një panel të ashtuquajtur " Titulli Reisul ulema dhe njoftimi i studentëve rreth BFI- së dhe dikastereve të sajë" panelist i së cilës temë ishte vet Kryetari i BFI Hfz. Haxhi [...]

Qëllimet

Fakulteti i Shkencave Islame ka për qëllim:

  • Krijimin e një ambienti, ku përvetësimi i dijes do të jetë në qendër të vëmendjes;

  • Pasurimin e bibliotekës së fakultetit me literaturë të re në gjuhët e huaja, e sidomos në gjuhën shqipe, gjë që do të ndihmojë kultivimin e njohurive nga shkencat islame;
  • Afirmimin e përkushtimit të Fakultetit të Shkencave Islame në lirinë e të menduarit, të shkruarit dhe të folurit;
  • Angazhimin e stafit kualitativ dhe me përvojë universitare në vend dhe jashtë vendit;
  • Zhvillimin dhe mirëmbajtjen atraktive, funksionale për përkrahjen e mësimdhënies;
  • Të krijojë kuadër me pikëpamje të reja dhe mënyra e të menduarit, dhe të mundësojë zhvillimin e aftësive dhe pranimin e sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron shekulli 21.
  • T’i integrojë mësimdhënien, aktivitetet kreative dhe shkëmbimin ideve;
  • T’i përgatit studentët të ndërtojnë karrierë në sferën e shkencave islame, që të punësohen në institucionet e BFI-së në RM;

  • Integrimin e teknologjive informative në procesin e mësimdhënies;

Fakulteti i Shkencave Islame eksploron, zhvillon dhe promovon mësimdhënien dhe hulumtimin në projkete të ndryshme shkencore, me qëllim avancimi të dijeve, aftësive, shkathtësive të studentëve.

Fakulteti i Shkencave Islame ka vizion të qartë në ndërtimin e një kuadri të përgatitur mirë, të gatshëm t’u përgjigjet sfidave të kohës në fushën e shkencave  islame. 

Teologjia e përgjithshme Studime akademike ( 4 vjeçare) Program Studimorë. Themeluesi: Bashkësia Fetare Islame e RM-së. Institucioni: BFI në RM. Organi për dhënie të titullit: FSHI. Institucioni Arsimor: FSHI. Lokacioni: Hapësirat e FSHI-së në Shkup. Programi I akredituar nga:  Kryesuesit për akreditim.

Go to Top