Loading...
Home2022-05-10T08:25:04+00:00

Lajme

KRYETAR I ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE “EDUKATORËT PA KUFIJ”, DR. MUHAMED ALIJ EL UBEJDELI VIZITOI FAKULTETIN E SHKENCAVE ISLAME

7 Dhjetor, 2022|

Përgjatë dy ditëve, në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup, qëndroi një delegacion nga Emiratet e Bashkuara Arabe të udhëhequr nga Kryetar i Organizatës Ndërkombëtare “Edukatorët pa kufij” Dr. Muhamed Alij El Ubejdeli. Ata fillimisht zhvilluan një takim me Dekanin e FSHI-së, Prof. Dr. Shaban Sulejmani i cili falënderoi mysafirët [...]

FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME-ShKUP DHE INSTITUTI I LARTË ISLAM I SOFJES NËNSHKRUAN MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI.

5 Dhjetor, 2022|

Dekani i FShI- Shkup, Prof. dr. Shaban Sulejmani priti në zyrën e tij delegacion nga Instituti i Lartë Islam nga Sofja e Republikës së Bullgarisë i udhëhequr nga përgjegjësi i instituti dr. Kadir Memedov. U zhvillua një bisedë e këndshme në lidhje me avansimin dhe edukimin fetarë i cili do [...]

DEKANI I FSHI-së QËNDROI PËR VIZITË ZYRTARE NË DISA UNIVERSITETE TË SPIKATURA NË REPUBLIKËN E TURQISË

3 Dhjetor, 2022|

Në vazhdën e aktiviteteve të bashkëpunimit me universitetet të spikatura në vend dhe jashtë, Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup, prof. dr, Shaban Sulejmani, i shoqëruar nga myftiu i Shtpit, mr. Nasir Rexhepi vizituan disa universitete të spikatura në Republikën e Turqisë, ku u pritën nga autoritetet udhëheqëse [...]

Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup, pjesë e “Erasmus+”

30 Nëntor, 2022|

Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup, bëhet pjesë e programit evropian "Erasmus+", program ky që bashkon programet e BE-së për arsimin, trajnime, rininë dhe sportin. Studentët që studiojnë në Fakultetin e Shkencave Islame, nga viti akademik 2022/2023 do të kenë mundësi që një pjesë të studimeve ta kryejnë në universitetet [...]

Qëllimet

Fakulteti i Shkencave Islame ka për qëllim:

  • Krijimin e një ambienti, ku përvetësimi i dijes do të jetë në qendër të vëmendjes;

  • Pasurimin e bibliotekës së fakultetit me literaturë të re në gjuhët e huaja, e sidomos në gjuhën shqipe, gjë që do të ndihmojë kultivimin e njohurive nga shkencat islame;
  • Afirmimin e përkushtimit të Fakultetit të Shkencave Islame në lirinë e të menduarit, të shkruarit dhe të folurit;
  • Angazhimin e stafit kualitativ dhe me përvojë universitare në vend dhe jashtë vendit;
  • Zhvillimin dhe mirëmbajtjen atraktive, funksionale për përkrahjen e mësimdhënies;
  • Të krijojë kuadër me pikëpamje të reja dhe mënyra e të menduarit, dhe të mundësojë zhvillimin e aftësive dhe pranimin e sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron shekulli 21.
  • T’i integrojë mësimdhënien, aktivitetet kreative dhe shkëmbimin ideve;
  • T’i përgatit studentët të ndërtojnë karrierë në sferën e shkencave islame, që të punësohen në institucionet e BFI-së në RM;

  • Integrimin e teknologjive informative në procesin e mësimdhënies;

Fakulteti i Shkencave Islame eksploron, zhvillon dhe promovon mësimdhënien dhe hulumtimin në projkete të ndryshme shkencore, me qëllim avancimi të dijeve, aftësive, shkathtësive të studentëve.

Fakulteti i Shkencave Islame ka vizion të qartë në ndërtimin e një kuadri të përgatitur mirë, të gatshëm t’u përgjigjet sfidave të kohës në fushën e shkencave  islame. 

Teologjia e përgjithshme Studime akademike ( 4 vjeçare) Program Studimorë. Themeluesi: Bashkësia Fetare Islame e RM-së. Institucioni: BFI në RM. Organi për dhënie të titullit: FSHI. Institucioni Arsimor: FSHI. Lokacioni: Hapësirat e FSHI-së në Shkup. Programi I akredituar nga:  Kryesuesit për akreditim.

Go to Top