Loading...
Home2021-06-27T16:41:36+00:00

Lajme

Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup mori pjesë në projektin e iniciuar nga Fondacioni Konrad Adenauer realizohet në bashkëpunim të ngushtë me Fakultetin Teologjik Ortodoks “Sh. Klimenti i Ohrit”

декември 16th, 2021|

Projekti synon të përfshijë studentët nga dy institucionet e arsimit të lartë ashtu edhe nga palët e tjera të interesuara, me synimin për të ofruar hapësirë për arsimin joformal mbi temat që lidhen me religjionin si dhe tema të tjera të përditshme shoqërore me interes të veçantë. Konkretisht, projekti do [...]

Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup dhe Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë po e thellojnë bashkëpunimin në fusha të ndryshme të studimeve islame. 

декември 13th, 2021|

Në vazhdën e këtij bashkëpunimi, dy dekanët, prof. dr. Shaban Sulejmani dhe prof. dr. Fahrush Rexhepi nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fushat me interes të përbashkët për të dyja institucionit e arsimit të lart fetar islam. Ky bashkëpunim u vlerësua lart nga të dy dekanët, por edhe stafi i të dy [...]

Dekani i FSHI-së, Prof. Dr. Shaban Sulejmani vizitoi Universitetin Amerikan në Evropë (FON)

декември 10th, 2021|

Dekani i FSHI-së, Prof. Dr. Shaban Sulejmani vizitoi Universitetin Amerikan në Evropë – FON Me datë 09.12.2021 (e enjte) Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame, Prof. Dr. Shaban Sulejmani, i shoqëruar nga prodekani Doc. Dr. Muaz Agushi, vizituan Universitetin Amerikan në Evropë – FON, ku u pritën nga rektori Prof. [...]

Telegram ngushëllimi

ноември 23rd, 2021|

Në këto momente të rënda për vendin tonë dhe për familjet që humben me të dashurit e tyre në aksidentin në autostradën “Struma” në Bullgari,  në emër të Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup  shprehim ngushëllime familjeve të viktimave. Të lënduarve urojmë shërim sa më të shpejtë . Nga studentët  [...]

Qëllimet

Fakulteti i Shkencave Islame ka për qëllim:

  • Krijimin e një ambienti, ku përvetësimi i dijes do të jetë në qendër të vëmendjes;

  • Pasurimin e bibliotekës së fakultetit me literaturë të re në gjuhët e huaja, e sidomos në gjuhën shqipe, gjë që do të ndihmojë kultivimin e njohurive nga shkencat islame;
  • Afirmimin e përkushtimit të Fakultetit të Shkencave Islame në lirinë e të menduarit, të shkruarit dhe të folurit;
  • Angazhimin e stafit kualitativ dhe me përvojë universitare në vend dhe jashtë vendit;
  • Zhvillimin dhe mirëmbajtjen atraktive, funksionale për përkrahjen e mësimdhënies;
  • Të krijojë kuadër me pikëpamje të reja dhe mënyra e të menduarit, dhe të mundësojë zhvillimin e aftësive dhe pranimin e sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron shekulli 21.
  • T’i integrojë mësimdhënien, aktivitetet kreative dhe shkëmbimin ideve;
  • T’i përgatit studentët të ndërtojnë karrierë në sferën e shkencave islame, që të punësohen në institucionet e BFI-së në RM;

  • Integrimin e teknologjive informative në procesin e mësimdhënies;

Fakulteti i Shkencave Islame eksploron, zhvillon dhe promovon mësimdhënien dhe hulumtimin në projkete të ndryshme shkencore, me qëllim avancimi të dijeve, aftësive, shkathtësive të studentëve.

Fakulteti i Shkencave Islame ka vizion të qartë në ndërtimin e një kuadri të përgatitur mirë, të gatshëm t’u përgjigjet sfidave të kohës në fushën e shkencave  islame. 

Teologjia e përgjithshme Studime akademike ( 4 vjeçare) Program Studimorë. Themeluesi: Bashkësia Fetare Islame e RM-së. Institucioni: BFI në RM. Organi për dhënie të titullit: FSHI. Institucioni Arsimor: FSHI. Lokacioni: Hapësirat e FSHI-së në Shkup. Programi I akredituar nga:  Kryesuesit për akreditim.

Go to Top