Loading...
Home2021-06-27T16:41:36+00:00

Lajme

Sot, në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup, për t’i uruar doktoratën dekanit të FSHI Prof. Dr. Shaban Sulejmani ishte kreu më i lartë i BFI-së të RMV-së Reisul ulema h. Shaqir ef. Fetahun

октомври 7th, 2021|

Sot, në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup, për t'i uruar doktoratën dekanit të FSHI Prof. Dr. Shaban Sulejmani ishte kreu më i lartë i BFI-së të RMV-së Reisul ulema h. Shaqir ef. Fetahun, të cilin e shoqëruan Irsal ef. Jakupi - Sekretar gjeneral i BFI-së, Qufli ef. Osmani - [...]

Fakulteti i Shkencave Islame pritje solemne me rastin e fillimit të vitit të ri akademik 2021-2022

октомври 1st, 2021|

Në emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit Mëshirëplotit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا “... thuaj: "Zoti im, më shto dituri!" (Kaptina Ta ha, 114) Studentë të dashur, profesorë, punonjës të administratës së FSHI-së, me rastin e fillimit të vitit akademik 2020/2021, uroj të keni një fillim të mbarë të procesit mësimor. Sot, [...]

SHKENCAVE JURIDIKE IU SHTUA EDHE NJË DOKTOR SHKENCE

септември 30th, 2021|

Sot, në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë”, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, Prof. dr. Shaban Sulejmani, profesor i së drejtës së sheriatit në FSHI-Shkup, mbrojti me sukses disertacionin e doktoraturës, ku trajtoi temën Etiologjia dhe fenomenologjia e kriminalitetit të dhunshëm familjarë tek shqiptarët në RM, para komisionit: Prof. dr. [...]

Qëllimet

Fakulteti i Shkencave Islame ka për qëllim:

  • Krijimin e një ambienti, ku përvetësimi i dijes do të jetë në qendër të vëmendjes;

  • Pasurimin e bibliotekës së fakultetit me literaturë të re në gjuhët e huaja, e sidomos në gjuhën shqipe, gjë që do të ndihmojë kultivimin e njohurive nga shkencat islame;
  • Afirmimin e përkushtimit të Fakultetit të Shkencave Islame në lirinë e të menduarit, të shkruarit dhe të folurit;
  • Angazhimin e stafit kualitativ dhe me përvojë universitare në vend dhe jashtë vendit;
  • Zhvillimin dhe mirëmbajtjen atraktive, funksionale për përkrahjen e mësimdhënies;
  • Të krijojë kuadër me pikëpamje të reja dhe mënyra e të menduarit, dhe të mundësojë zhvillimin e aftësive dhe pranimin e sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron shekulli 21.
  • T’i integrojë mësimdhënien, aktivitetet kreative dhe shkëmbimin ideve;
  • T’i përgatit studentët të ndërtojnë karrierë në sferën e shkencave islame, që të punësohen në institucionet e BFI-së në RM;

  • Integrimin e teknologjive informative në procesin e mësimdhënies;

Fakulteti i Shkencave Islame eksploron, zhvillon dhe promovon mësimdhënien dhe hulumtimin në projkete të ndryshme shkencore, me qëllim avancimi të dijeve, aftësive, shkathtësive të studentëve.

Fakulteti i Shkencave Islame ka vizion të qartë në ndërtimin e një kuadri të përgatitur mirë, të gatshëm t’u përgjigjet sfidave të kohës në fushën e shkencave  islame. 

Teologjia e përgjithshme Studime akademike ( 4 vjeçare) Program Studimorë. Themeluesi: Bashkësia Fetare Islame e RM-së. Institucioni: BFI në RM. Organi për dhënie të titullit: FSHI. Institucioni Arsimor: FSHI. Lokacioni: Hapësirat e FSHI-së në Shkup. Programi I akredituar nga:  Kryesuesit për akreditim.

Go to Top