Shaban Sulejmani

Шабан Сулејмани

Декан
Muaz Agushi

Муаз Агуши

Продекан
Abdulxhemil Nesimi

Абдулџемил Несими

Редовен професор

[email protected] Curriculum Vitae

Shaban Sulejmani

Шабан Сулејмани

Редовен професор

[email protected] Curriculum Vitae

Shinazi Memedi

Шинази Мемеди

Вонреден професор

[email protected]

Naser Ramadani

Насер Рамадани

Редовен професор

[email protected]

Faredin Ebibi

Фаредин Ебиби

Редовен професор

[email protected] Curriculum Vitae

Hasan Xhilo

Хасан Џило

Редовен професор

[email protected]

Jusuf Mustafai

Јусуф Мустафаи

Редовен професор

[email protected]

Muhamed Mustafa

Мухамед Мустафа

Редовен професор

[email protected] Curriculum Vitae

Ziber Lata

Зибер Лата

Вонреден професор

[email protected]

Muaz Agushi

Муаз Агуши

Доцент

[email protected] Curriculum Vitae

Së Shpejti!

Лејла Зекири
[email protected]

Несип Демири
[email protected]

 

Зекирија Метуши
[email protected]

 

Së Shpejti!

Your Content Goes Here

Втор циклус

  • Студиска програма Напредни исламски студии  
  • Студиска програма Методологија на наставата по веронаука

 

Прв циклус

Студиска програма Исламски науки

  • Одлука за акредитација
  • Одлуката да се започне со работа 

Втор циклус

Студиска програма Напредни исламски студии 

Студиска програма Методологија на наставата по веронаука

Факултетот за исламски науки во Скопје е основан од „Маџлиси шура“ на Исламската заедница на Република Северна Македонија. Започна како иманентна потреба, која на 26.06.1990 година беше конкретизирана во форма на барање за изградба на главната зграда на Факултетот, а беше финализирана во јануари 1995 година со добивање дозвола за изградба на првиот академски храм во г. земја - Факултетот за исламски науки. Во мај 1997 година, Меџлиси шурата го одобрува Статутот на Факултетот и наставната програма, додека Државната комисија за односи со верските заедници при Владата на Република Молдавија во февруари 1998 година ја одобрува академската 1997/1998 година како година кога Факултетот ќе започне со работа. Во 2008 година, преку Законот за основање на високообразовни институции на верските заедници (Службен весник на Република Молдавија бр. 81/08), Факултетот за исламски науки ја официјализираше својата дејност. Во членот 1 од овој закон буквално се вели: „Факултетот за исламски науки се основа како институција за високо образование на верските заедници“. Факултетот за исламски науки - Скопје е основан како единствена и многу важна образовна и научна институција од ваков вид во Република Северна Македонија. Повеќе од две децении е единствен носител на високо образование од областа на исламските студии. Секоја буква од ознаката „FSHI“ означува вредност и почеток на целите, визијата и академската мисија на она што сакаме да им го обезбедиме на нашите студенти и на нашиот академски и административно-технички кадар. Факултетот за исламски науки со повеќе од 300 студенти и 21 вработен е единствениот образовен и научен центар во земјава кој подготвува стручен кадар за потребите на БФИ и воопшто на исламското општество. Ова е една од таканаречените специјализирани, но во исто време и општи институции бидејќи нудат знаење од многу научни области. На Факултетот во моментов се изработуваат три акредитирани студиски програми во прв циклус на диплома и во втор циклус на специјализација и магистратура. Сегашната наставна програма опфаќа интердисциплинарни и мултидисциплинарни студии. Благодарение на расположливата инфраструктура и благодарение на квалитетот на развиената научно-образовна работа постигна солидни резултати во одредени области. Факултетот за исламски науки Скопје е подготвен да се соочи и успешно да се справи со можните предизвици кои се поставуваат пред високообразовните институции како што се: интеграцијата и академската глобализација, помагаат за развојот на општеството воопшто, развој на исламските науки.