Në emër të studentëve dhe stafit të Fakulteti të Shkencave Islame- Shkup  “URIME MUAJI I SHENJTË I RAMAZANIT”

Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kurani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra, kush nga ju që arrin këtë muaj le ta agjëroj ”. (El-Bekare, 185)

 

Dekani, Prof.Dr. Shaban SULEJMANI