Në emër të studentëve dhe stafit të Fakulteti të Shkencave Islame- Shkup

URIME   DITËLINDJA  E MUHAMEDIT  a. s.

                

Dekani,

Prof.Dr. Shaban SULEJMANI