Në koordinim me Dekanin e FSHI-Shkup Prof. Dr.Shaban Sulejmani, me iniciative të Kuvendit Studentor të Fshi, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të RMV-së, Studentët e fakultetit në shenjë të shënimit të 28 Nëntorit Ditës së Flamurit dhuruan gjak.

Në Kur’an, Allahu i Lartësuar na mëson: Nëse dikush bëhet shkak i shpëtimit të jetës së dikujt, është sikur të ketë shpëtuar jetën e të gjithë njerëzve (Al-Maida, 32) Më në fund, dhurimi vullnetar kërkon vetëm dy gjëra: e para është shëndeti i mirë dhe e dyta është nijeti i mirë dhe fisnik.
Kryetari i Kuvendit Studentor Luftim Deari i dhuroi Kryqit kuq të RMV-së një mirënjohje në shenjë falënderimi për bashkëpunimin e ndërsjellë!
Urime 28 Nëntori Dita e Flamurit.🇦🇱