Lista preliminare e kandidatëve të paraqitur në afatin e parë për vitin Akademik 2021 / 2022