Sot Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup Prof. Dr. Shaban Sulejmani morri pjesë në një takim pune me përfaqësuesit e Bashkësive fetare në RMV, e organizuar nga Komisioni për marrëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupe religjioze. U diskutua rreth një Planin aksionar për mënyrat dhe format se si të zhvillohen dhe ruhen marrëdhëniet mes institucioneve fetare, për të pasur një paqe dhe siguri të qëndrueshme në RMV.