Studentët e FSHI – së morrën pjesë në përmbylljen e Orës Ndërfetare

 

Studentët e FSHI – së morrën pjesë në përmbylljen e Orës Ndërfetare për vitin akademik 2017/2018, ky aktivitet do zgjatë dy ditë me 12-13.05.2018.Përpos studentëve pjesmarrës në këtë aktivitet ishte dhe Muharem Idrizilari u.d.sekretar dhe Prof. Dr. Hasan Xhilo.

 

FSHI – SHKUP

12.05.2018