Sot më datë 20.03.2020 u dezinfektuan të gjitha hapësirat e Fakultetit të Shkencave Islame dhe xhamia.

Sot më datë 20.03.2020 u dezinfektuan të gjitha hapësirat e Fakultetit të Shkencave Islame dhe xhamia.