LISTA PERFUNDIMTARE E KAND-TE PARAQITUR NE AF-SHTATORIT I-2020-21