Zyra për financa dhe administratë

 

 

 

Nexhat Bakiu
Kontabilist

Tel:
+389 02 2057 270

nexhat.bakiu@fshi.edu.mk