Vizitë maturantët e shkollës së mesme islame Medreseja “Isa Beu ”

Mr. Beqir Memeti – Koordinatore, Prof. Jonuz Sulejmani , Prof. Imrane Shaqiri dhe Prof. Hatixhe Gafuri, sot në vizitë ishin maturantët e Shkolles se Mesme Islame Medreseja “Isa Beu ” – paralelja e vajzave Tetove dhe drejtori gjeneral z. Ibrahim Idrizi.