Në emër të studentëve dhe stafit të Fakulteti të Shkencave Islame- Shkup 

URIME MUAJI I SHENJTË I RAMAZANIT

Muaji i Ramazanit është muaji cilin zbriti Kurani, është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës drejtë dhe dallues i vërtetës nga gënjeshtra, kush nga ju arrin këtë muaj le ta agjëroj ”. (El-Bekare, 185)

 

Dekani,

Prof.Dr. Shaban SULEJMANI