KONKURS për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Fakultetin e Shkencave Islame

KONKURS PER GAZETA 11.09.2019