Dekani i FShI- Shkup, Prof. dr. Shaban Sulejmani priti në zyrën e tij delegacion nga Instituti i Lartë Islam nga Sofja e Republikës së Bullgarisë i udhëhequr nga përgjegjësi i instituti dr. Kadir Memedov. U zhvillua një bisedë e këndshme në lidhje me avansimin dhe edukimin fetarë i cili do të ishte në shërbim të mirëqenies së përgjithshme të të shoqërive ne të dyja shtetet. Kishin ide dhe vizione të përbashkëta, që në një të ardhmen shum të afërt, të dy institucionet duke mbështetur njëra tjetër, të fillojnë së shpejti me realizimin e qëllimeve të përcaktuara në marrëveshjen që sot e nënshkruan.