News2020-09-12T18:27:39+00:00
807, 2022

Urime Festa e Kurban Bajramit!

Urime Festa e Kurban Bajramit! Në emër të studentëve dhe stafit të Fakulteti të Shkencave Islame - Shkup Urime Festa e Kurban Bajramit! Në këto ditë feste ju përcjell urime me dëshirë që të keni shëndet dhe mirëqenie. Kurban Bajrami është simbol i sakrificës, solidaritetit, sinqeritetit, devotshmërisë dhe humanitetit. Urime Festa e Kurban Bajramit për të gjithë Ju dhe familjet Tuaja! DEKANI, Prof. Dr. Shaban SULEJMANI

905, 2022

Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup more pjesë në Panel Diskutimi me temë Regjistrimi 2021 : Pasqyrë e karakterit multietnik dhe multifetar të shoqërisë, organizuar nga Fondacionit Konrad Adenaue, i Fakultetit Teologjik Ortodoks “Sh. Klimenti I Ohrit” – Shkup dhe Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup

Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup more pjesë në Panel Diskutimi me temë Regjistrimi 2021 : Pasqyrë e karakterit multietnik dhe multifetar të shoqërisë,  organizuar nga Fondacionit Konrad Adenaue, i Fakultetit Teologjik Ortodoks “Sh. Klimenti I Ohrit” – Shkup dhe  Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup ku ishin te pranishëm Gjoko GJORGJEVSKI , Dekan i Fakultetit Teologjik Ortodoks “Sh. Klimenti I Ohrit” – Shkup, Daniel BRAUN,  Përfaqësues zyrtar [...]

105, 2022

URIME FITËR BAJRAMIN

Në emër të studentëve dhe stafit të Fakulteti të Shkencave Islame- Shkup U R I M E   F I T Ë R   B A J R A M I N Në këto ditë feste ju përcjell urime me dëshirë që të keni shëndet dhe mirëqenie Zoti  ua pranoftë agjërimi dhe lutjet Tuaja   Dekani, Prof.Dr. Shaban SULEJMANI

3103, 2022

URIME MUAJI I SHENJTË I RAMAZANIT

Në emër të studentëve dhe stafit të Fakulteti të Shkencave Islame- Shkup  URIME MUAJI I SHENJTË I RAMAZANIT “Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kurani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra, kush nga ju që arrin këtë muaj le ta agjëroj ”. (El-Bekare, 185)   Dekani, Prof.Dr. Shaban SULEJMANI

3103, 2022

Bashkëpunimit në mes FSHI dhe Atasheut për Çështje Fetare pranë Ambasadës së Turqisë

Dëshmi e bashkëpunimit të sinqertë midis FShI-së dhe Atasheut për Çështje Fetare pranë Ambasadës së Turqisë ishte edhe akti i sotëm, ku Atasheu për Çështje Fetare Mustafa Mesten, në prag të Ramazanit, i dorëzoi dekanit të FShI-së prof. dr. Shaban Sulejmani 40 vauçerë në vlerë prej 1.800 den. për  studentët e FShI-së në Shkup.

2403, 2022

Ramazani, dobitë mjekësore dhe shpirtërore

Në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Islame - Shkup, Kuvendi studentorë i FSHI-së organizoi tribunë fetaro-shkencore. Ku prezent ishin prodekani i FSHI-së Ass. Prof.Dr. sc Muaz AGUSHI, profesorë dhe studentë, me ç'rast u shtjelluan dhe elaboruan problematika shumë interesante. Panelistë ishin Assoc. Prof.Dr.sc  Abdulxhemil NESIMI dhe Dr. Sabiha RUSHITI. Pas prezantimit të panelistëve, fjalimin përmbyllës e pati Kryetari i Kuvendit Studentorë Harbin OSMANI , i cili i falënderoi panelistët për kontributin [...]

Go to Top