Më datat 18-19 maj 2024, Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup pati nderin të jetë nikoqir dhe bashkorganizotorë i një takim shkencor të përmasave të rëndësishme, ku u mblodhën studiues të shkencave islame nga shtetet Nordike dhe të Ballkanit. Titulli i këtij takimi ishte “Trendet e arsimit midis komuniteteve të vjetra dhe të reja myslimane evropiane“, që synonte të trajtonte disa nga çështjet më të rëndësishme dhe aktuale që prekin studimin e islamit.

Ky event shkencor u realizua në bashkëpunim të ngushtë me dy institucione të njohura Qendrën për Studime të Avancuara Islame në Sarajevë dhe Institutin e Mendimit Islam. Ky bashkëpunim shënoi një ngjarje të shkëlqyer dhe të rëndësishme për komunitetin akademik, duke sjellë së bashku studijues dhe hulumtues të ndryshëm, duke krijuar kështu një platformë të pasur për shkëmbimin e ideve dhe njohurive.

Organizimi i këtij takimi kërkoi një përkushtim të veçantë dhe një punë të palodhur nga ana e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup, Prof. Dr. Shaban Sulejmani. Ai dhe ekipi i tij siguruan që çdo aspekt i eventit të trajtohej me kujdes të veçantë, duke garantuar një mjedis të përshtatshëm për diskutime të frytshme dhe produktive. Dekani Prof. Dr. Shaban Sulejmani theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ndikimin pozitiv që ka në lidhje me studimin e islamit.

Takimi shkencor solli një program të pasur dhe divers, duke përfshirë prezantime dhe diskutime shum të vyeshme mbi tema të ndryshme të rëndësishme për zhvillimin dhe edukimin në kontekstin e studimit të islamit. Temat e trajtuara përfshinin mënyrat për të gjetur modus të studimit të islamit.

Një nga pikat kyçe të takimit ishte shkëmbimi i ideve dhe përvojave midis pjesëmarrësve. Ky shkëmbim jo vetëm që pasuroi njohuritë e të pranishmëve, por gjithashtu dha drejtime të reja për tejkalimin e sfidave me të cilat përballen studimet mbi islamin. Studiuesit norvegjezë dhe ballkanikë ndanë përvojat e tyre të ndryshme dhe gjetën pika të përbashkëta për bashkëpunim të mëtejshëm.

Atmosfera gjatë këtyre dy ditëve ishte e jashtëzakonshme dhe frymëzuese. Pjesëmarrësit treguan një përkushtim të madh ndaj qëllimit të përbashkët për arritjen e përparimit shkencor në lidhje me studimin e islamit. Diskutimet u zhvilluan në një frymë miqësore dhe bashkëpunuese, duke inkurajuar një dialog të hapur dhe të sinqertë mbi çështjet e ndryshme të trajtuara.

Gjatë takimit, u mbajtën disa sesione pune ku u trajtuan tema specifike si metodologjitë e reja në mësimdhënien islame, integrimi i vlerave islame në kurrikulat shkollore dhe inkorporimi i metodave dhe problematikave të reja në studimin e islamit. Studiuesit ndanë hulumtimet e tyre të fundit dhe diskutuan për sfidat dhe mundësitë që paraqiten në fushën e studimit të islamit jo vetëm se në Ballkan por edhe në Evropë e gjetiu në botë.

Në fund të takimit, u arrit në përfundimin se ky event kishte përmbushur objektivat e tij kryesore. Pjesëmarrësit u larguan me një ndjenjë të thellë kënaqësie dhe me një bagazh të pasur njohurish dhe përvojash të reja. Shumë prej tyre shprehën dëshirën për të vazhduar bashkëpunimin dhe për të zhvilluar projekte të reja së bashku.

Në përmbyllje, ky takim shkencor në Shkup jo vetëm që shërbeu si një platformë për shkëmbimin e njohurive dhe ideve, por gjithashtu forcoi lidhjet midis komuniteteve të studiuesve islamit dhe të shkencave islame nga shtetet Nordike dhe Ballkanike. Ai demonstroi se përmes bashkëpunimit dhe dialogut, është e mundur të arrihen përparime të rëndësishme në fushën e arsimit dhe studimi të islamit. Organizimi i kujdesshëm dhe përkushtimi i Dekanit të Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, Prof. Dr. Shaban Sulejmani, ishte një faktor kyç në suksesin e këtij eventi të rëndësishëm akademik.