Në emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit Mëshirëplotit

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“… thuaj: “Zoti im, më shto dituri!” (Kaptina Ta ha, 114)

Studentë të dashur, profesorë, punonjës të administratës së FSHI-së, me rastin e fillimit të vitit akademik 2020/2021, uroj të keni një fillim të mbarë të procesit mësimor. Sot, është një ditë e veçantë për të gjithë ju kërkues të dijes kuranore, të studimeve të thelluara islame, që me entuziazëm dhe plot energji pritni për të filluar vitin e ri akademik 2021/22.

Dëshiroj t’ju uroj një mirëseardhje të ngrohtë të gjithë juve që keni përzgjedhur FSHI-në, duke na besuar neve si pedagogë, FSHI-në si institucion i arsimit të lart islam në këto troje. Më vjen mirë që je mbledhur këtu, të motivuar, dhe të gatshëm për të nisur rrugëtimin akademik.

Sot, ballafaqohemi me një pandemi që e ka kapluar botën dhe, që kërkon të jemi të kujdesshëm për shëndetin tonë, ne do të fillojmë mësimin me pjesëmarrje fizike, por edhe të kombinuar, që të mos rrezikojmë. Pra, në radhë të parë shëndeti pastaj gjërat tjera vijnë vetë.

Suksesi juaj në studime, është qëllimi ynë kryesor. Dija e ofruar në FSHI, është pikënisja e zhvillimit tuaj profesional. Të gjithë ne, duke filluar nga administrata, stafi pedagogjik dhe punonjësit tjerë në FSHI, do të punojmë fuqishëm që të kontribuojmë për ardhmërinë tuaj, duke ju pajisur me dijen të thelluara islame, sepse jam i sigurt se Ju më tej do ta përçoni fjalën e bukur kuranore.

FSHI, si institucion i vetëm i këtij lloji në vend, është fakultet me qasje ndaj studentit, dhe në cilësinë e dekanit të FSHI-së ju garantoj mbështetjen time të plotë. Këtu, do të gjeni një mikpritje të ngrohtë, një staf akademik dhe administrativ të përkushtuar dhe profesional.

FSHI ofron një proces të mësimdhënies  të nivelit të lartë dhe u përgjigjet kërkesave të kohës. Tek ne do të gjeni një infrastrukturë të nevojshme dhe një jetë studentore të pasur dhe të shëndetshme. Me këtë rast, dua të potencoj se do t’u krijojmë hapësira ku do të mund të shpalosni talentin tuaj në shumë sfera, si p.sh. gara për leximin e bukur të Kuranit, aktivitete tjera për matjen e dijes në fusha apo lëmë studimore nga fikhu, akaidi, hadithi, tefsiri etj.

Studentëve të rinj ju dëshiroj shumë suksese në fillimin e studimeve akademike, sepse puna dhe angazhimi juaj do të bëjë një kthesë të madhe në jetën tuaj, për të siguruar një të ardhme më të lumtur, për ju, për familjet tuaja, sepse ju do të përhapni fjalën Hyjnore, do të përçoni mesazhin e qartë të Muhamedti a.s.

Urime!

Dekani

Assoc. Prof dr. Shaban Sulejmani