KONKURS për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup

2024-06-04T10:00:10+00:00

KONKURS – për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup

 

К О Н К У Р С –  за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Факултетот за исламски науки – Скопје

KONKURS për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup2024-06-04T10:00:10+00:00
Go to Top