KONKURS për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore/ К О Н К У Р С за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања

2022-03-03T16:06:01+00:00
KONKURS për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore/ К О Н К У Р С за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања2022-03-03T16:06:01+00:00

KONKURS për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup/К О Н К У Р С за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Факултетот за Исламски Науки – Скопје

2021-12-07T08:45:28+00:00
KONKURS për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup/К О Н К У Р С за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Факултетот за Исламски Науки – Скопје2021-12-07T08:45:28+00:00

K O N K U R S – për zgjedhje të anëtarëve dhe kryetarit të Kuvendit Studentor të Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup / О Г Л А С – за избор на членови и претседател на студентско собрание на Факултетот за исламски науки- Скопје

2021-11-18T19:59:26+00:00
K O N K U R S – për zgjedhje të anëtarëve dhe kryetarit të Kuvendit Studentor të Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup / О Г Л А С – за избор на членови и претседател на студентско собрание на Факултетот за исламски науки- Скопје2021-11-18T19:59:26+00:00

KONKURS PUBLIK – për punësim të një personi në kohë të pacaktuar këshilltar për çështje studentore / ЈАВЕН ОГЛАС – за вработување на едно лице на неопределено време советник за студентски прашања

2021-11-19T16:51:13+00:00
KONKURS PUBLIK – për punësim të një personi në kohë të pacaktuar këshilltar për çështje studentore / ЈАВЕН ОГЛАС – за вработување на едно лице на неопределено време советник за студентски прашања2021-11-19T16:51:13+00:00
Go to Top