KONKURS për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore/ К О Н К У Р С за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања

2022-03-03T16:06:01+00:00
KONKURS për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore/ К О Н К У Р С за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања2022-03-03T16:06:01+00:00
Go to Top